Relacja z wizyty partnerskiej LGD z Litwy

8 listopada 2018 Drukuj

W dniach 6-7 listopada 2018 r. z wizytą studyjną odwiedziła nas 50-osobowa grupa przedstawicieli partnerskiej LGD z Litwy – „Raseinių krašto bendrija“, w skład której wchodzili reprezentanci lokalnych samorządów, sektora kultury i organizacji pozarządowych i mieszkańców obszaru LGD.

Celem wizyty na terenie partnerskich LGD – „Doliny Giełczwi” i „Promenady S12” była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony, promocji, zachowania i wykorzystania dziedzictwa lokalnego do rozwoju regionu. Wizyta odbyła się w ramach realizacji wspólnego projektu współpracy pn. „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”.

Nasi goście rozpoczęli swoją wizytę w Chełmie, gdzie powitali ich przedstawiciele Zarządu LGD „Promenada S12” – Pani Prezes Joanna Lipczak oraz członkinie Zarządu – Pani Barbara Dmytryszyn i Pani Agnieszka Dąbrowska.  Podczas wspólnej kolacji w hotelu Lwów powspominaliśmy naszą wizytę na Litwie, a następnie pani Katarzyna Kozłowska, kierownik biura LGD „Promenada S12” przedstawiła prezentację na temat działalności LGD „Promenada S12” oraz dobrych praktyk w realizacji projektów finansowanych w ramach PROW. Kolejną prezentację o obszarze LGD „Doliny Giełczwi”, działalności lokalnej grupy i zrealizowanych projektach w ramach programu LEADER przedstawiła pani Agnieszka Rudawska, dyrektor biura LGD „Dolina Giełczwi”. W trakcie prezentacji goście zadawali pytania, szczególnie byli zainteresowani różnicami we wdrażaniu Programu LEADER w Polsce oraz aktywnością mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD w zakresie aplikowania o środki i realizacji projektów.

Następnego dnia – 7 listopada 2018 r. mieliśmy za zadanie zaprezentować naszym gościom wybrane przykłady zrealizowanych projektów ze środków LEADER oraz obiekty dziedzictwa kulturowego obszarów LGD „Promenada S12” i „Dolina Giełczwi”.

Rozpoczęliśmy od zwiedzania głównych zabytków Chełma. Nasi goście zobaczyli m.in.: najstarszą dzielnicę Chełma zwaną Dyrekcją, Zespół Katedralny z Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej, Rynek Staromiejski i Kościół parafialny p.w. Rozesłania św. Apostołów.

Następnie udaliśmy się na spotkanie w Urzędzie Miejskim w Rejowcu z panem Burmistrzem Tadeuszem Górskim. Urząd mieści się w zabytkowym pałacu klasycystycznym, otoczonym parkiem krajobrazowym z początku XIX wieku.

W Wólce Rejowieckiej goście zobaczyli plac zabaw dla dzieci oraz wyremontowaną i doposażoną świetlicę wiejską. Kolejnym zaprezentowanym projektem była inicjatywa lokalnej organizacji pozarządowej z Rejowca Fabrycznego, która zbudowała ogólnodostępny tor rowerowy – pumptrack.

Z Rejowca nasi goście udali się na teren LGD „Dolina Giełczwi” do miejscowości Gardzienice. Przywitali ich przedstawiciele Zarządu LGD: Pani Prezes Katarzyna Adamiak, Pani Wiceprezes Magdalena Narodowiec oraz Skarbnik Zarządu – Gerard Kowalczyk.

W pierwszej kolejności przedstawiciele LGD „Raseinių krašto bendrija“ zostali zaproszeni do zwiedzenia  zabytkowego XVII-wiecznego Kompleksu Pałacowego Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Grupę oprowadził aktor OPT Gardzienice – Pan Marcin Jan Mrowca. Z wielką pasją opowiedział nam o historii tego miejsca i działalności teatralnej Ośrodka. Następnie odwiedziliśmy kompleks turystyczno-rekreacyjny w Gardzienicach na szlaku turystycznym „Śladami króla Jana III Sobieskiego”, po czym udaliśmy się do świetlicy wiejskiej w Gardzienicach wybudowanej ze środków PROW na lata 2007-2013. W świetlicy, która jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Gardzienic, Pani Anna Serafin – członek Zarządu Towarzystwa opowiedziała o ich działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Gardzienicach przygotowały dla naszych gości poczęstunek.

Po wspólnym obiedzie nastąpiło podsumowanie wizyty i wzajemne podziękowania. Tymczasem pożegnaliśmy naszych partnerów z Litwy, a realizacja projektu „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj” nadal trwa…