Przygotowanie degustacji regionalnych specjałów

8 czerwca 2018 Drukuj

Uwaga,

w dniu 11 czerwca 2018 r. wprowadzono zmianę do zapytania ofertowego. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu regionalnych specjałów. W załączeniu – aktualne zapytanie ofertowe i formularz ofertowy.

W związku z wprowadzoną zmianą wydłużono czas na składanie ofert do 19 czerwca 2018 r.


08.06.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów:

Organizacji i obsługi stoiska promocyjnego podczas Festiwalu produktu lokalnego i przygotowania degustacji regionalnych specjałów.

Zamówienie jest związane z realizacją projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Piaski – ruin zboru kalwińskiego „Kościelec”, na realizację którego zamawiający otrzymał wsparcie finansowe ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia zamówienia.