Projekty współpracy

Drukuj

Planowana jest realizacja 2 projektów współpracy w latach 2016 – 2018.

1) Krajowy projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”, z 6 lokalnymi grupami działania z terenu woj. lubelskiego.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020 i obejmie realizację projektu współpracy. Planowane koszty realizacji projektu: 35.000 zł. W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania:

– opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego w języku polskim dla kajakarzy;

– opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego w języku angielskim dla kajakarzy;

– utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Trawniki;

– doposażenie miejsc postojowych dla kajakarzy w Jaszczowie i Siostrzytowie;

– aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.kajakiempowieprzu.pl wraz z utworzeniem zakładki anglojęzycznej.

2) Międzynarodowy projekt współpracy pn. „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj. Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, z 2 lokalnymi grupami działania: LGD Promenada S12 i LGD z Litwy: Raseinių rajono vietos weiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“.

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014-2020 i obejmie przygotowanie i realizację projektu współpracy. Planowane koszty realizacji projektu: 100 000 zł. Celem projektu będzie ochrona tradycji i przekazów ustnych jako nośników niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszaru partnerskich LSR, które odnoszą się do współcześnie praktykowanych zjawisk kulturowych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące zadania:

  • Odszukanie interesujących faktów historycznych, opowieści i legend odnoszących się do historii i tradycji obszaru partnerskich LGD. (Do realizacji tego zadania zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy obszaru, głównie seniorzy, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele).
  • Upowszechnienie zebranych interesujących faktów historycznych, opowieści i legend dzięki utrwaleniu ich w formie elektronicznej i zamieszczeniu na stronach internetowych partnerskich LGD (m.in. nagranie audiobooka) – materiał przygotowany w 3 wersjach językowych.
  • Przeprowadzenie warsztatów dla przewodników/opowiadaczy lokalnych. Warsztaty wspólne dla uczestników z krajów partnerskich LGD. Wymiana dobrych praktyk.

Forma zaplanowanych działań włączających do udziału w projekcie różnych grup odbiorców, w tym dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych posłuży nie tylko poznawaniu własnych korzeni kulturowych poprzez aktywny udział, ale również będzie sprzyjało integracji społecznej, międzypokoleniowej oraz promowaniu zasad tolerancji i szacunku.