Organizacja wizyty studyjnej

11 czerwca 2018 Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” zwraca się z zapytaniem ofertowym na kompleksową organizację wizyty studyjnej na Litwie w ramach realizacji projektu z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego pn. „Nasze korzenie i tradycja – dzisiaj”.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia do złożenia zamówienia.

 

W załączeniu – zapytanie ofertowe i formularz ofertowy.