Ogłoszone nabory wniosków

28 maja 2021 Drukuj

Nabory zostały ogłoszone!

1) Nabór 1/2021: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (np. boiska, siłownie zewnętrzne, skateparki, place zabaw, miejsca piknikowe). Limit środków w naborze: 118 883,60 € * 4zł = 475 534,40 zł –  treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 1/2021

2) Nabór 2/2021: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury zaspokajającej potrzeby społeczne i kulturalne (np. świetlice, wyposażenie tylko jako element projektu). Limit środków w naborze: 75 358,46 € * 4zł = 301 433,84 zł – treść ogłoszenia i dokumenty aplikacyjne dla naboru 2/2021

Wnioski można składać w terminie 22 czerwca – 7 lipca 2021 r.