Wykaz złożonych wniosków 3/2019

31 października 2019 Drukuj

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór nr 3/2019 w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”   złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 938.005 zł.

Poniżej zamieszczamy wykaz złożonych wniosków: