Posiedzenie Rady LGD odwoławcze

24 lipca 2018 Drukuj

Biuro LGD „Dolina Giełczwi” informuje, że Przewodniczący Rady LGD zwołał posiedzenie odwoławcze na dzień 27 lipca 2018 r. (piątek) na godz. 16.00 w siedzibie LGD, przy ul. Lubelskiej 77A w Piaskach.

Podczas posiedzenia zostanie przeprowadzona procedura odwoławcza w sprawie protestu złożonego do biura LGD „Dolina Giełczwi” w ramach naboru wniosków 7/2018 r.