Kategoria: zapytania ofertowe

Informacja o wyborze oferty

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę koszulek promocyjnych z nadrukiem informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta […]

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z zasadą konkurencyjności informujemy o zaproszeniu do składania ofert na zakup i dostawę koszulek promocyjnych typu t-shirt z nadrukiem. Zadanie jest realizowane […]

Szukamy wykonawcy

Informujemy, że LGD „Dolina Giełczwi” wraz z LGD Promenada S12 w ramach przygotowań do realizacji projektu współpracy międzynarodowej poszukują wykonawcy usługi […]