Kategoria: Nabory 2018

Wyniki naborów

Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” ogłasza wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego […]

Posiedzenie Rady LGD

Decyzją Przewodniczącego Rady LGD posiedzenie w sprawie oceny i wyboru operacji zostanie wznowione w dniu 6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00. W kolejnym dniu […]