Rekrutacja

Drukuj

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w terminie od 15.03.2017 r. do 31.05.2017 r. w biurze projektu, tj. Centrum Obsługi Inwestora, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Żyrzyn.

Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów:

I etap: ocena formalna Formularza rekrutacyjnego (do pobrania poniżej) oraz ocena merytoryczna Formularza rekrutacyjnego pod kątem planowanej działalności gospodarczej, prowadzona przez Komisję rekrutacyjną składającą się z 2 ekspertów w zakresie przedsiębiorczości.

II etap: weryfikacja predyspozycji (w tym np. osobowościowych, poziom motywacji, samodzielność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, umiejętność planowania i analitycznego myślenia, sumienność) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzana przez doradcę zawodowego.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Załącznik 1 IP – Regulamin rekrutacji.
 2. Załącznik 2 IP – Formularz rekrutacyjny.
 3. Załącznik 2a IP – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie informacji.
 4. Załącznik 2b IP – Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa.
 5. Załącznik 2c IP – Oświadczenia.
 6. Załącznik 3 IP – Karta oceny formularza I etap.
 7. Załącznik 3a IP – Weryfikacja predyspozycji II etap.

Dokumenty dotyczące przyznawania środków na działalność gospodarczą:

 1. Załącznik 4 IP – Regulamin przyznawania środków na działalność gospodarczą.
 2. Załącznik 5 IP – Wzór biznesplanu.
 3. Załącznik 6 IP – Karta oceny biznesplanu.
 4. Załącznik 7 IP – Minimalny zakres wymagań dotyczących biznesplanu.
 5. Załącznik 8 IP – Wzór umowy o udzielenie wsparcia.