O projekcie

Drukuj

Projekt  „INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” jest projektem skierowanym do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Puławy, pozostających bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 2 601 135,78 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 210 965,41 zł

Wsparcie w projekcie:

  • Wsparcie szkoleniowo – doradcze (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przyznanie  bezzwrotnej dotacji finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób. Każda z osób, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma bezzwrotne środki do 23 tys. zł.
  • Wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe).

Zgłoś się do projektu! Rekrutacja trwa – szczegóły tutaj.

Biuro projektu:

Centrum Obsługi Inwestora,

ul. Powstania Styczniowego 10,

24-103 Żyrzyn

Kontakt:

tel. 81 881 42 79 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 15.00)

kom. 781 417 279 (śr. – pt. w godz. 14.00 – 18.00)