Informacja o wyborze oferty

24 kwietnia 2018 Drukuj

W wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę koszulek promocyjnych z nadrukiem informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez firmę:

Ingrosso Sp. z o.o., Drawska 29/40, 02-202 Warszawa  z ceną 4 794,00 zł brutto.

Jedynym kryterium oceny była cena oferty brutto. Powyższy wykonawca spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył ofertę z najniższą ceną, a co za tym idzie oferta przez niego złożona jest najkorzystniejsza.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.