Informacja o szkoleniu dla Wnioskodawców

8 stycznia 2019 Drukuj

Ważna informacja dla osób, które przesłały swoje zgłoszenia na szkolenie dla Wnioskodawców organizowane przez LGD „Dolina Giełczwi” w dniu 15.01.2019 r.!

W związku z dużą liczbą zgłoszeń, ze względów organizacyjnych nie możemy zakwalifikować wszystkich zgłaszających się na zaplanowany termin szkolenia (tj. 15.01.2019 r.). Zostaną utworzone dodatkowe grupy szkoleniowe.

W dniu 9 stycznia (środa) wyślemy do wszystkich, którzy zgłosili się na szkolenie, e-mailowe potwierdzenie o zakwalifikowaniu do określonej grupy szkoleniowej z podaniem daty, godziny i miejsca szkolenia.