Wykazy złożonych wniosków

24 sierpnia 2020 Drukuj

W dniu 20 sierpnia 2020 r. zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy do LGD „Dolina Giełczwi” w następujących zakresach:

  1. Podejmowania działalności gospodarczej” (nabór 1/2020) – złożono 19 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 1 140 000 zł.
  2. Rozwijania działalności gospodarczej (nabór 2/2020) – złożono wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 162 486,09 zł.
  3. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (nabór 3/2020) –  złożono wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 291 951,00 zł.
  4. Działań ukierunkowanych na innowacje w zakresie ekologii, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony zdrowia i aktywności fizycznej (nabór 4/2020) – złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy na kwotę 50 000 zł.

Łącznie złożono do biura LGD „Dolina Giełczwi” 26 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę: 1 644 437,09 zł.